• Samochody specjalne

 

Podręczny sprzęt gaśniczy

Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” oferuje usługi w zakresie:

 • przeglądów okresowych podręcznego sprzętu gaśniczego (w Zakładzie i w terenie),
 • sprzedaży, naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice przenośne i przewoźne: proszkowe, śniegowe, pianowe, koce gaśnicze, itp.),
 • sprzedaży, naprawy i konserwacji armatury wodnej i osprzętu pomocniczego dla zabezpieczenia p.poż. obiektów oraz dla straży pożarnej (węże ssawne, tłoczne, prądownice, nasady, przełączniki, pokrywy nasad, łączniki, klucze hydrantowe, itp.)
 • opracowywania i aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • przeprowadzania prób ciśnieniowych w sieciach hydrantowych oraz obliczania ich wydajności wodnej (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne),
 • wykonywania prób ciśnieniowych węży tłocznych,
 • oznakowywania dróg ewakuacyjnych oraz wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • wykonywania legalizacji butli i zbiorników ciśnieniowych, przy współpracy z UDT,
 • sprzedaży i dystrybucji ciekłego dwutlenku węgla CO2, do celów gaśniczych, przemysłowych i spożywczych.
   

Kontakt

ERGAŚ Piotr Gajewski
ul. Budziska 75
Łochów 07-130

Zobacz na mapie

Zadzwoń lub napisz:
+48 508 582 880
ergas@onet.pl